Tillbehör för hyllgavlar


Åtgång: 4 skruv per hyllgavelpar. Ingår vid nybeställning av hyllgavlar