FLEXIBILITET

Namnet till trots så utvecklar vi mer än bara hyllsystem. I vårt breda bassortiment ryms allt från flexibla hängsystem till ergonomiska arbetsbord. Om du så önskar tar vi fram speciallösningar som följer dina idéer och behov. 


FLEXIBILITET
Flexibilitet genomsyrar det mesta vi står för. Sortiment, produktion och kundservice.
Namnet till trots så utvecklar vi mer än bara hyllsystem. I vårt breda bassortiment ryms allt från flexibla hängsystem till ergonomiska arbetsbord. Om du så önskar tar vi fram speciallösningar som följer dina idéer och behov. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet och leveranssäkerhet hanterar vi hela produktionen själva, från verktyg till lackering.

PRODUKTERNA
Våra produkter ger möjligheten för Dig som kund att vara flexibel i ditt val av hyllinredning.
Endast tak, golv och väggar ska sätta gränser.

VERKTYGSTILLVERKNING
Sedan vår start 1957 har vi haft vår egen verktygstillverkning för att effektivt kunna producera våra egna produkter.
Med tiden har vi lärt oss mycket och kan idag med hjälp av bra CAD/CAM (Solid Works) och en väl vald maskinpark göra mycket avancerade verktyg för rationell produktion.

PERFORERING
För vår egen produktion har vi investerat i en perforeringsmaskin för hålning av slutna rör.
Denna maskin i kombination med att vi tillverkar verktygen gör oss kostnadseffektiva som underleverantör av perforerade rör.
Dessutom blir ledtiden kort och kvalitén hög.

LEGOTILLVERKNING
Vår styrka som legotillverkare är att vi kan göra det mesta inom rör- och tunnplåtsbearbetning hos oss utan att anlita externa resurser för lackering mm.