Restaurangkök

Hylltekniks rostfria inredning är stark, funktionell och inte minst estetisk. Från restaurangköket via uteplatsen till operationssalen är våra produkter förstahandsvalet och ger er största variation och flexibilitet.